Postliste for 14.02.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
13.02.2018
Regdato:
14.02.2018
Saksnr:
18/215-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som tilkallingsvikar ved Eplehagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
14.02.2018
Saksnr:
18/215-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
14.02.2018
Saksnr:
18/2-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Jon Asbjørn Målsnes
Doktittel:
Innkalling - vara til kommunestyremøte 15.02.2018. Jon Asbjørn Målsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2018
Regdato:
14.02.2018
Saksnr:
18/221-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om velferdspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
14.02.2018
Saksnr:
18/222-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Tor Sværen
Doktittel:
Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Å restaurere gamal hytte/minnesmerke om til sankebu
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
14.02.2018
Saksnr:
18/223-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Klage for ikkje oppfulgt administrative vedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: