Postliste for 14.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
07.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
18/28-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Stamina Helse avd. Sogn og Fjordane
Doktittel:
Stadfesting på undervisning VOLD OG TRUSLAR 2018 BALESTRAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
18/1013-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Gjeld søknad om støtte til vidareutdanning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
18/958-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
18/1075-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som lærar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
18/1075-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
17/668-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Lise-May Sæle, Lin Åm, Antonella Patricia Vidal Ottone, Liv Ese, Helga Ese Haugen, Kari Rønnestad
Doktittel:
Samarbeidsutval Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
18/1050-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Reduksjon og oppseiing av stilling - uttak av pensjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
18/1076-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Referat frå dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.09.2018
Regdato:
14.09.2018
Saksnr:
11/335-46
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Referat frå ansvarsmøte 04.09.2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: