Postliste for 14.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
13.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/69-27
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Advokat Marianne Jordalen
Doktittel:
Kvittering - Eigenfråsegn gnr 4 bnr 7/8 Bård Våge Mossige
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/185-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Informasjon om kraftavtalen Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/1332-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Veglaget Saurdalsvegen SA
Doktittel:
Avtale om opprusting og vedlikehald av Saurdalsvegen Avtale mellom Balestrand kommune og Veglaget Saurdalsvegen SA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
13/264-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Saldo/utbetalingskort - vedlikehald av driftsbygning - gbnr. 80/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/126-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Rapporteringsskjema for bruk av SMIL - midlar i 2018 og trong for midlar i 2019 SMIL - midlar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/1333-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Husleigekontrakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/69-28
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Advokat Marianne Jordalen
Doktittel:
Eigenfråsegn om konsesjonsfritak ved erverv av fast eigedom gbnr 4/7-8
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/59-26
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Balestrand vassverk SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/1195-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
Gerd Ese Utdanningsforbundet
Doktittel:
Svar - Referat frå klubbmøte i Utdanningsforbundet Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/18-39
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Jobbsøknad - Eplehagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/18-40
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om deltidsarbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/185-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Kraft - val av strategi
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/1144-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Christian Sømme
Doktittel:
Svar - Forespørsel om samarbeid til fjerning av stokk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/2-101
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Nedzada Fjærestad
Doktittel:
Møteinnkalling til kommunestyre 22.11.2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/576-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Statens kartverk
Doktittel:
Tinglysing gbnr 12/18 - Heimelserklæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/2-102
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Gudvin St. Haraldsson
Doktittel:
Svar- Møte innkalling til kommunestyre 22.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/1306-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
May Sirikit Bakke
Doktittel:
Svar - Søknad /melding om velferdspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/2-103
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Anne Margrethe Kråvik
Doktittel:
Forfall - Møte i Kommunestyret 22.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
14.11.2018
Saksnr:
18/2-104
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Geir Harkjerr
Doktittel:
Møteinnkalling til kommunestyre 22.11.2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: