Postliste for 15.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
10.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/814-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Sogn Regionråd
Doktittel:
Refusjon frå Sogn Regionråd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1182-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Gjennomføring av adresseringsprosjekt som følgje av kommunesamanslåinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1181-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1179-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1029-23
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
13/31-39
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn Brann og Redning IKS
Doktittel:
Sakspapira til møte i representantskapet i Sogn Brann og Redning IKS - 19 oktober
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1183-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
NAV
Doktittel:
Informasjon om Dispensasjon etter NAV-loven § 7 fjerde ledd til fordel for kommunene
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/2-89
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Gunnvor Linde
Doktittel:
Svar - Møte i Rådet den 16.10.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1184-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Postmottak LMD
Doktittel:
Forvaltingen av søknader om avlingsskadeerstating etter tørken 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/2-90
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Lars Trygve Sæle
Doktittel:
Forfall til møta 18.10. Finansutvalet og formannskapet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/166-27
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om tilrettelag transport - Legeerklæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1185-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1057-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
15/211-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Varsel om arbeidsfrist beitebruksmidlar 2015
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
15/727-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Pantdokument i retur
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1186-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Styreleiar Balejazz / Sigurd Kvikne
Doktittel:
Søknad om festivalstøtte til Balejazz 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
15.10.2018
Saksnr:
18/1078-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Kartverket
Doktittel:
Rydding i bruksnamn i matrikkelen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: