Postliste for 16.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
12.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Buddhistforbundet
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Arve Svein Farnes
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 870239262 Arve Svein Farnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Jorunn Astrid Tennefoss
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969592169 Jorunn Astrid Tennefoss
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-15
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Anne - Britt Balevik
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 885019862 Anne - Britt Balevik
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Anders Bolstad Eri
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918159800 Anders Bolstad Eri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-19
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Stokkebø Magnar
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 975985202 Magnar Stokkebø
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-20
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Tjugum Ole
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915028500 Ole Tjugum
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-21
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Slinde Ørjan
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 913961765 Ørjan Slinde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-22
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Anders Tjugum
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969836017 Anders Tjugum
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-23
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Nesse Svein Bjarnar
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 991576703 Svein Bjarnar Nesse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-24
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Renate Rendedal
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999510795 Renate Rendedal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-25
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Oskar Linde
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969591022 Oskar Linde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Martin Thue
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 815334612 Martin Thue
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-28
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Sigmund Feten
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 969823241 Sigmund Feten
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-29
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Ole Bjørn Ese
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 969312182 Ole Bjørn Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-30
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Leif Magne Vigdal
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 984775350 Leif Magne Vigdal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-31
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Arne Målsnes
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 916517351 Lars Arne Målsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-32
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Norodd Kåre Baug
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 970389660 Norodd Kåre Baug
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-33
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Oddvin Kvamme
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 969412225 Oddvin Kvamme
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-34
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Hege Klakegg
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 997995813 Hege Klakegg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-35
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Yahya Zaki Al Haj Ali
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 921007744 Yahya Zaki Al Haj Ali
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-36
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Markus Vikøren
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 Markus Vikøren
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-37
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Per Gunnar Thue
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 Per Gunnar Thue
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-38
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Anders Grøneng
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 Anders Grøneng
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-39
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kanitta Brunborg
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 Kanitta Brunborg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-40
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Trygve Jorddal
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 Trygve Jorddal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-41
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kurt Ronny Ark Ese
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 Kurt Ronny Ark Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1341-42
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Ole Jørgen Lee
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 Ole Jørgen Lee
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1345-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Innkalling til møte om skuleskyss
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1293-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
Frode Bøthun
Doktittel:
Svar - Spørsmål til formannskapsmøtet 8. november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1346-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Annette Bergman
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger fra Helsestasjon i Balestrand
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Dar El Eman Islamic Center
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Florø Islamisk Kultursenter
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Førde Islamske Senter
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Human Etisk Forbund
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Humanistforbundet
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-12
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Jehovas Vitner
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Menbere Leul St. Michael Ethiopiske Ortodokse Tewahedo Me...
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-14
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Metodistkirken I Norge
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-15
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Oslo Katolske Bispedømme
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-16
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Pinsekirken Tabernaklet
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-17
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Pinsemenigheten Filadelfia
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1218-18
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Svenska Kyrkan I Norge
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Tilskotsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/2-105
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Magni Åm Risa
Doktittel:
Møteinnkalling kommunestyret 22.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/336-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kvist naturreservat (framlegg) - referat frå synfaring 08.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
18/1062-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Sykdomsavløsning - Oppdatering av Agros og brukerveiledningen - varslel om regelendring fra nyttår
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
17/934-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Stian Skåsheim, Antonella Patricia Vidal Ottone, Geir Ove Thorbjørnsen, Karsten Petzsche, Hanaa Abdel Salam Ali, Jehad Mohamad Mohamad-Ali, Jette Magnea Jonsdottir, Eirikur Stefansson Arndal, Sandra Anthun Søreide, Arve Buene, Aiza Miralles Dale, Leif Gunnar Dale, Eyasu Hajay Misghina, Salma Mohamed Ali Omer, Marit Beathe Kyrvestad, Kristian Magnus Kyrvestad, Lillian Sjøthun Langeteig, Kim Langeteig, Guna Bernecka, Øyvind Mundal Neset, Taghreed Ayman Abdo, Mohamed Fadi Adel Sankari, Gunhild Skåsheim
Doktittel:
Brev til føresette Sagatun skule årskull 2010
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
16.11.2018
Saksnr:
17/935-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Ghazia Mohammad Alsaleh, Ibrahim Khalil Alsaleh, Eva Bente Ohma, Kurt Arild Ohma, Teibe Abrham Weldemichael, Ausra Karikoviene, Edgaras Karikovas, Pethra Paula Susanne Stolfer Kerschbaumer, Alfred Kerschbaumer, Siril Sellereite, Lars Arne Målsnes, Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel, Yahya Zaki Al Haj Ali, Nahed Adnan Alabdallah, Ibrahim Mohamad Alsaleh, Hegerawit Adhanom Kebede, Yonas Ghilamicael Ghebre, Astrid Kleppe Holgersen, Frode Kleppe Holgersen, Annika Louise Nilsson, Gunnar Johannes Nilsson, Esaaf Al-Haj Ali
Doktittel:
Brev til føresette Sagatun skule årskull 2009
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: