Postliste for 17.01.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
15.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/99-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
CustomPublish
Doktittel:
Avtale fra CustomPublish
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/88-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Avlysing av dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/89-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
SV: Kommunesammenslåing- anbefalte gårdsnummer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/274-27
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Asta Zitkeviciene
Doktittel:
Svar - Skulefritidsordning (SFO) - Ny plass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/92-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om yrkesskade eller yrkessjukdom påført under arbeid på norsk eller utanlandsk territorium
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
12/608-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Bystøl AS
Doktittel:
Søknad - Reguleringsplan Sæle Sag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/274-28
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Ibrahim Alsaleh
Doktittel:
Søknad om plass på skulefritidsordninga ( SFO ).
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/89-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Kommunereform-invitasjon til møte i Sogndal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/274-29
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Ibrahim Alsaleh
Doktittel:
Søknad om plass på skulefritidsordninga ( SFO ) .
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2017
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/93-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
SYS-IKL
Doktittel:
Kopi av avtale mellom kommunane og OMOTT Drift av overgrepsmottak mellom Helse Førde HF og SYS-IKL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/274-30
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Ibrahim Alsaleh
Doktittel:
Svar - Søknad om plass på skulefritidsordninga ( SFO ) .
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/274-31
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Ibrahim Alsaleh
Doktittel:
Svar - Søknad om plass på skulefritidsordninga ( SFO ).
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/95-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Doktittel:
Innsendt søknad om spillemidler til anlegg klubbhus og lager Saurdal skiarena
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/986-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Statens vegvesen Region vest, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Bjarne Senneseth, Harald Jostein Koldingsnes, Ole Birger Granum, Nesse grendalag, Sogn Villaksråd, Tore Lønne, Liv Judith Koldingsnes Systad, Birger Olav Sørebø, Balestrand JFF
Doktittel:
Søknad om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplan Akvakultur - Lånefjorden - Osland havbruk AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
16/571-15
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Prøvebevis
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
16/846-8
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Prøvebevis
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/47-6
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Prøvebevis
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
13/606-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Byggmeister Tore Hovland AS
Doktittel:
Midlertidig brukstillatelse Kaivegen 12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/96-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2017
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/97-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/1025-8
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
SV: Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/1025-9
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
SV: Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/780-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Rundskriv IS-4/2018 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
17/780-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/98-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Sigve Lirhus
Avsendar:
IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Doktittel:
Informasjon til kommuner om kontaktinformasjon i IMDinett System for bosetting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/100-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Skatt Vest
Doktittel:
Årsrapport med vedlegg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2018
Regdato:
17.01.2018
Saksnr:
18/100-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Årsrekneskap med vedlegg frå skatteoppkrevjaren i Balestrand
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: