Postliste for 17.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
17.09.2018
Regdato:
17.09.2018
Saksnr:
18/975-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Varsel om at reguleringsarbeider vert sett i gang
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
17.09.2018
Saksnr:
18/1017-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Om foreløpig svar - Førespurnad om pantedokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
17.09.2018
Saksnr:
18/1078-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Rydding i bruksnamn i matrikkelen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.09.2018
Regdato:
17.09.2018
Saksnr:
18/2-75
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Frode Kleppe Holgersen
Doktittel:
Forfall kommunestyremøte 27.9.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
17.09.2018
Saksnr:
18/1021-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Programvareforlaget AS
Doktittel:
Informasjon om avtalar mellom PVF AS og Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
17.09.2018
Saksnr:
18/1081-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon utan lønn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: