Postliste for 17.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kristoffer Dale
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 970558438 Kristoffer Dale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Tor Sværen
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 970401911 Tor Sværen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Morten Fjærestad
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 993494585 Morten Fjærestad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Tor Grepperud
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971363118 Tor Grepperud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Oddvar Menes
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 969409534 Oddvar Menes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Linda Beate Mæland
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 914740622 Linda Beate Mæland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Balestrand Samdrift SA
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 991126783 Balestrand Samdrift SA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Knut Urtegård Thue
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 970322167 Knut Urtegård Thue
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Geirmund Hanevik
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 970448985 Geirmund Hanevik
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Jan Myklebust
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 955025857 Jan Myklebust
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Roar Grøneng
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 970368795
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-14
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Berit Ingrid Flatheim
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 969591987 Berit Ingrid Flatheim
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Nesse Entreprenør
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 988369489 Nesse Entreprenør
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Eivind Hatlem
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969165082 Eivind Hatlem
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
17.11.2018
Saksnr:
18/1341-26
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Hallvard Ese
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 869588482 Lars Hallvard Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: