Postliste for 17.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
13.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1482-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sygnarussen
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1494-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Rutetilbodet 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1492-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
PPT for indre Sunnfjord
Doktittel:
Sakkunnig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslova §5-1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1341-45
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kanitta Brunborg
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 891352182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1341-46
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Morten Fjærestad
Doktittel:
Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - 993494585
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Tor Sværen
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970401911
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Morten Fjærestad
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 993494585
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Hallvard Ese
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 869588482
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Roar Grøneng
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970368795
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Balestrand samdrift SA
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 991126783
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Lars Arne Målsnes
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 916517351
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kurt Ronny Ark
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 971241101
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Geirmund Hanevik
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970448985
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Anders Grøneng
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969588137
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Per Gunnar Thue
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969833476
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Ole Tjugum
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 915028500
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Svein Bjarnar Nesse
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 991576703
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kåre Baug Norodd
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970389660
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-14
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Kristoffer Dale
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970558438
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-15
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Ørjan Slinde
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 913961765
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Arve Svein Farnes
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 870239262
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-17
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Naustvoll Gard
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 885019862
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1495-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Beitelag Sogn og Fjordane
Doktittel:
Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999276431 - Beitelag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1482-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand Terningssenter AS
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2018 - treningssenter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1327-20
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Fagforbundet
Doktittel:
Uttale på stillling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1327-21
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
DELTA
Doktittel:
Uttale på stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/2-122
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Merete Sande (18 Kontakt)
Doktittel:
Innkalling til møte i kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/2-123
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Svein Bjarnar Nesse
Doktittel:
Innkalling til møte i kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1483-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseiing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1482-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand idrettslag
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1491-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
14/1018-26
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Bjørg Bjøberg og Arthur Adamson
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Balestrand sentrum - avtale om anleggsbidrag/grunnkjøp Gjennomføring av prosjekt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1493-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn regionråd
Doktittel:
Kommuneavtale med Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1454-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Caverion Norge AS, avdeling Høyanger
Doktittel:
Løyve til tiltak - Nødlys Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1389-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Helge Eilifsen
Doktittel:
Foreløpig svar - Kai og flytebrygge
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1496-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Henrik Høberg
Mottaker:
SYS -IKL att. Legevaktsjef g styreleiar
Doktittel:
Oppseiing av KAD avtala - Helse Førde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1457-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Høyanger Lensmannskontor
Doktittel:
Uttale til Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1497-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Vectio Advokatfirma
Doktittel:
Ynskjer oversikt av utleggsforretning registrert hos kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
14/1018-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Bjørg Bjøberg og Arthur Adamson
Doktittel:
Signert avtala - Anleggsbidrag grunnkjøp - Gyldne hus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1496-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
SYS-IKL
Doktittel:
Svar- Oppseiing av KAD avtala - Helse Førde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/1457-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Vikingertreff
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Vikingertreff
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/674-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Førde kommune
Doktittel:
Endringer i Kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2030- høyring - Førde kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: