Postliste for 18.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
17.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1029-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1029-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/702-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Luster kommune
Doktittel:
Melding om politisk behandling Luster kommune - Ny renovasjonsteknisk norm for SIMAS IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1065-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Jesse Kolya Bratt
Doktittel:
Arbeidsavtale - om arbeid i samband med kulturminneplan Jesse Bratt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1029-10
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/875-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Bjørn Skanke Sande
Doktittel:
Oversending av matrikkelbrev og protokoll gbnr. 10/383
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1029-13
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
May Sirikit Bakke, Marit Iren Mundal
Doktittel:
Ber om uttale til tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1055-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Gunhild Skåsheim
Doktittel:
Mottak av 100% stilling som lærar ved Sagatun skule.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1013-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om støtte til vidareutdanning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/577-11
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Osland Havbruk AS - Søknad om ny lokalitet for akvakultur i Lånefjorden i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/938-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Lønnskrav
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1074-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Førespurnad om sending av vedtak og grunngjeving
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/930-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Thorsnes Jan Bjarne
Doktittel:
Uttale til dispensasjon frå reguleringsplan hyttefelt Dale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1085-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Nettavisen
Doktittel:
Ordførerens godtgjørelse - innsynsbegjæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1021-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Programvareforlaget AS
Doktittel:
Svar- informasjon avtalar mellom PVF AS og Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/1087-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Helsedirektorat
Doktittel:
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
18.09.2018
Saksnr:
18/938-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Lønnskrav 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: