Postliste for 18.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
11.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
17/914-9
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Hangar Sogndal AS
Doktittel:
Svar- Søknad om tilskot til hangar på Sogndal lufthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/1198-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
SMIL og drenering - viktig informasjon til kommunane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/69-22
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Gabriela Izabel Høvik
Doktittel:
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved erverv av fast eiendom Gabriela Izabel Høvik
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/1198-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkeskommune i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Vedlegg til sending - Smil og dreneringsordninga - viktig informasjon til kommunane - haust 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/2-92
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Sundgot, Brit
Doktittel:
Forfall - Møte i finansutvalet 18.oktober 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/1199-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Kjell Magnus Økland - Kystsogevekene
Doktittel:
Møte/orientering i Balestrand kring utviding av Stiftinga Kystsogevekene sitt arbeidsområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/1175-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Mottaker:
Pensjonistlaget
Doktittel:
Svar - Utgifter i samband med eldredagen 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
17/839-19
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Åshild Alte og Henning Sagevik
Doktittel:
Oversending av tinglyst skøyte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/1168-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom (GMU)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/1200-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Legeerklæring til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
18.10.2018
Saksnr:
18/1201-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Kommunal rapport
Doktittel:
Førespurnad om innsyn i avtale med Sødermann AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: