Postliste for 18.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
18.12.2017
Regdato:
18.12.2017
Saksnr:
17/330-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand Bygdahus
Doktittel:
Desentralisert ordning - kulturhus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2017
Regdato:
18.12.2017
Saksnr:
17/989-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
KLP Banken AS
Doktittel:
Balestrand kommune lån 8317.55.36283 Avregningsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2017
Regdato:
18.12.2017
Saksnr:
17/755-20
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Human-Etisk Forbund
Doktittel:
Ikke riktig utbetalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2017.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: