Postliste for 18.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
10.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1472-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Bjarne Senneseth
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Bjarne Senneseth
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1447-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Svein Arne Skuggen Hoff
Doktittel:
Løyve til tiltak - Biloppstillingsplass Jordmorvegen 6
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1459-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Forvaltningslån Balestrand kommune Pantedokument signert for sletting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1489-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Reidun Thorsnes
Doktittel:
Løyve til tiltak - Biloppstillingsplass Jordmorvegen 7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1161-12
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Organisering av Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1228-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Simas IKS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Forslag til endring av selskapsavtalen til SIMAS IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
13/31-48
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogn Brann og Redning IKS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Endring selskapsavtale Sogn brann og redning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/805-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Balestrand kommune - symjing i barnehagar - overføring av midlar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1099-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Its learning
Doktittel:
Signert avtale IST-SATS Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1501-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Hornindal kommune
Doktittel:
Utmelding - oppseiing av avtale krisesentertilbod
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1309-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Tobias Görlach
Doktittel:
Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon til å etablere mindre bolig på landbrukstomt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1501-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Hornindal kommune
Doktittel:
Utmelding - oppseiing av avtale overgrepsmottak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1468-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Sigmund og Sigrun Hagen, Knut Helge Urtegård Haugen, Synnøve-Berit Urtegård, Indre Sogn Jordskifterett
Doktittel:
Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Indre Sogn jordskifterett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1500-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Skatteetaten
Doktittel:
Motregningskandidater 17.12.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1099-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Its learning
Doktittel:
Signert avtale IST-SATS Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1502-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Skatteetaten
Doktittel:
Periodisk oppgjer, november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
18.12.2018
Saksnr:
18/1502-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Sogn og fjordane fylkeskommune, Balestrand kommune, Skatteetaten
Doktittel:
Periodisk oppgjer nov. 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: