Postliste for 19.02.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
06.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/158-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga
Doktittel:
Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/171-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga
Doktittel:
Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
17/306-22
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Flora kommune
Doktittel:
Oversikt over driftsutgifter Sampro 2017 - refusjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/201-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Mottaker:
Pensjonistforbundet i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar pensjonistforbundet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/17-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Invitasjon til kulturkonferanse 7. - 8. mars Kulturelle ressursar i kommunane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
17/296-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Nye Sogndal kommune
Doktittel:
Uttale om senterstruktur Strategi for tettstadsutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/154-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Eirikur S. Arndal
Doktittel:
Barnehage - Ny plass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/235-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar -Trong for logopedi
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/242-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Andersen Rune E.
Doktittel:
Søknad om dispensasjon frå byggjeforbod i strandlova for bygging av utleigehus på gbnr. 2/1 i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/154-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Hanna Menes
Doktittel:
Barnehage - Ny plass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/154-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Almar Gåsland
Doktittel:
Barnehage - endring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/154-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Almar Gåsland
Doktittel:
Barnehage - endring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/160-25
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om sommarjobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/160-26
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Sommarjobb Norge 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/238-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
Doktittel:
Tilskotsbrev våren 2018 - Tidleg innsats i skolen gjennom auka lærarinnsats på 1.-10. trinn - Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
17/204-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Doktittel:
16/3698-29 Invitasjon til erfaringsseminar for kommuner som skal slå seg sammen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/100-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Skatteetaten
Doktittel:
Kontrollrapport 2017 vedkomande skatteoppkrevjaren for Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2017
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
17/652-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfordring til kommunane i Sogn og Fjordane for å forby/innføre restriksjonar på vasskuter.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/239-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Foreningen Norden
Doktittel:
Flagging på Nordens dag 23. mars
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
16/755-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Luster kommune
Doktittel:
Melding om politisk behandling - Omorganisering av kommunal revisjon i fylket. Samanslåing av dei tre revisjonseiningane Kryss i Nordfjord og SF Revisjon IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/75-9
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/75-10
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/241-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Hanne Marie Sæbø, Inge Menes, Atle Johannes Dale
Doktittel:
Møte i Takstnemnda for eigedomsskatt den 22.02.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/69-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Advokatfirmaet Tollefsen
Doktittel:
Eigenfråsegn gbnr. 77/1, Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/243-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Forslag til medlemmar i Ungdommens ressursgruppe (URG) Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2018
Regdato:
19.02.2018
Saksnr:
18/244-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Kunnskapsdepartementet
Doktittel:
Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: