Postliste for 19.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
18.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/875-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Bjørn Skanke Sande
Doktittel:
Oppmålingsforretning gbnr. 10/21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
16/26-13
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand Jeger og Fiskarlag
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Søknad om tilskot - Esebotn leirduebane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/59-22
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Esebotn vassverk 2018. SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1017-7
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Førespurnad om pantedokument - sletting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/369-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Vedkomande oppgradering til nyaste tilgjengeleg versjon av ESA8 for kommunane Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.08.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
17/839-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Avklaring av interesse- Lerkehaugen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1090-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om dødsfall
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1084-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Norwasco
Doktittel:
Informasjon til skoler om bruk av TV, film og musikk i undervisning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1050-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
om redusjon stilling - uttak av pensjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1092-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Visma Unique AS
Doktittel:
Avtale om suppleringskjøp VISMA - til gjeldende vedlikeholdsavtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1093-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Ks
Doktittel:
Databehandleravtala til tjenesteavtale SSA-L
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1094-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Vest politidistrikt
Doktittel:
Politidistrikta si indre ogranisering - involvering av dei råka kommunane i Vest politidistrikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/1095-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Helse Førde
Doktittel:
Lærings- og meistringskontakt i kommunane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
19.09.2018
Saksnr:
18/148-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sogn Brann og redning
Doktittel:
Overføring av driftstilskot nr 3 Sogn Brann og redning IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: