Postliste for 19.10.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
17.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/731-4
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Margrethe Vie Myren
 
Avsendar:
Delta
 
Doktittel:
Uttale ang. omorganisering og nedbemanning i delar av helse og omsorg
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
15.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/766-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Marianne Herland
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/767-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Avsendar:
Sogn avis
 
Doktittel:
Anmodning om innsyn i dokumenter fra postliste for 06.10.2017
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
17.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/360-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Tilbakemelding - underskreven Varsel om enkeltvedtak
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
17.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/335-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Tilbakemelding underskreven Varsel om enkeltvedtak
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/767-2
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Mottaker:
Sogn avis
 
Doktittel:
Svar på førespurnad om innsyn
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
16.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/768-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
 
Avsendar:
Politiets ATK - senter
 
Doktittel:
Varselbrev i automatisk trafikkontroll
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
17.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/769-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
 
Avsendar:
Sogn barnevern
 
Doktittel:
SV: Innsynsbegjæring
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
17.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/566-3
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Margrethe Vie Myren
 
Avsendar:
Helse Førde
 
Doktittel:
Retur av signerte reviderte delavtalar mellom Helse Førde HF og Balestrand kommune Delavtalar
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/766-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Marianne Herland
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om norskopplæring
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
16/1027-16
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Svein Feidje
 
Mottaker:
Sentralskattekontoret For Storbedrifter
 
Doktittel:
Innsyn i Eigedomsskattegrunnlag for skatteåret 2017, inntektsår 2015
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
18.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/100-7
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Kari Rønnestad
 
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
 
Doktittel:
Rapportering på varige midler 2017 - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
16/1046-11
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Tilsetjingsbrev - tek i mot stilling
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
12/47-29
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Læringsmiljøsak
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
19.10.2017
 
Saksnr:
17/336-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Læringsmiljøsak
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
 
Epostadresse: