Postliste for 19.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1206-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1207-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Annette Bergman
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1208-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger på barnet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1209-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1210-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1190-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Skatteetaten
Doktittel:
Tilbakemelding frå Skatteetaten - meirverdiavgiftskompensasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1189-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
VG
Doktittel:
Svar - Begjæring om innsyn - Utbetaling til Det Norske Kartselskapet AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1211-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger på barn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1212-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Innhenting av opplysninger på barn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
17/914-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Svar på søknad om tilskot til hangar på Sogndal lufthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1201-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Kommunal rapport
Doktittel:
Svar - Førespurnad om innsyn i avtale med Sødermann AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1194-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1203-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vitnemål for vidaregåande opplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
18/1191-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
VG
Doktittel:
Svar - Innsynsbegjæring om avtala mellom Balestrand kommune og Sødermann AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
19.10.2018
Saksnr:
17/780-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 - foreløpig orientering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: