Postliste for 19.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
16.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/1161-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Organisering av kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane - oppretting av eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/1352-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Sogndal kommune
Doktittel:
Høyringsuttale - framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: