Postliste for 20.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
18.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1081-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon utan lønn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/938-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Krav ved lokale forhandlingar, kap. 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1096-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Jan Henry Olsen
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak Ombygging/bruksendring hytte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/938-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
NITO
Doktittel:
Tilleggskrav lønsforhandlingar 2018 NITO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/938-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
DELTA
Doktittel:
Lønskrav til lokale forhandlingar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1044-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Byggmester Bjørn Hagen AS
Doktittel:
Løyve til tiltak Fasadeendring - ny veranda
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/69-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Svein Inge og Målfrid Henjum, Sværen
Doktittel:
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom m.v samlesak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1029-14
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1029-15
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1029-16
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1029-17
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/586-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
TV-Aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018
Doktittel:
TV-aksjonen 21. oktober 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1099-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Itslearning AS
Doktittel:
IST - SATS vedrørende oppsigelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1098-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Landbruksdirektoratet
Doktittel:
Endring i egenerklæringsskjema og konsesjonsmodul for kommuner med nedsatt konsesjonsgrense
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/18-32
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om jobb i kulturskulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1050-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - om redusjon stilling - uttak av pensjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1100-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Margot Ryssdal
Doktittel:
Arkiv - Vetlefjorden Bygdekvinnelag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/1075-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Eirik Thue
Doktittel:
Arbeidsavtale - Mottak av 51,37% stilling som lærar ved Sagatun skule. Eirik Thue
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
20.09.2018
Saksnr:
18/18-33
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om jobb i kulturskulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: