Postliste for 20.11.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
16.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/908-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Føresette i barnehagane i Balestrand kommune
Doktittel:
Stønad til tiltak i barnehagen for barn med nedsett funksjonsevne § 19 g. i barnehagelova
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/910-13
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §15, 2. Ledd
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Kommunekraft AS
Doktittel:
Kopi av underskrivne kontrakter og fullmakter Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/668-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Medlemmar samarbeidsutvalet
Doktittel:
Referat frå møte i samarbeidsutvalet ved Sagatun skule 14.11.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/914-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Tilskot til hangar på Sogndal lufthavn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
16/502-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Kommunal planstrategi 2016-2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/444-29
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Sogn avis
Doktittel:
Annonse Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/916-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Kommunaldepartementet
Doktittel:
Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/917-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Husbanken
Doktittel:
Utbetaling av rentekompensasjon for kirkebygg 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/918-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Amanda Sundby Hoff
Doktittel:
Flytting frå kommunen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
09/696-26
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld avtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
16/941-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Kristoffer Dale
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
16/928-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Asbjørn Apneseth
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.09.2016
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/922-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Bekka Skaasheim
Doktittel:
Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Bekka Skaasheim
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/922-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Bekka Skaasheim
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/772-8
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Endring, Suppleringsopptak for barnehagane 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2016
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/923-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Tor Sværen
Doktittel:
Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Tor Sværen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/923-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Tor Sværen
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2016
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/924-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Øivind Sjøtun Fagermoen
Doktittel:
Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Øivind Fagermoen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/924-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Øivind Sjøtun Fagermoen
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/921-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Per Gunnar Thue
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/925-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Oskar Linde
Doktittel:
Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Oskar Linde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/925-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Oskar Linde
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/920-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Kåre Brunborg
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/926-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Gunnar Asbjørn Urtegaard
Doktittel:
Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Gunnar Urtegård
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/930-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Ole Jørgen Lee
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2016
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/927-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Oddvin Kvamme
Doktittel:
Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Oddvin Kvamme
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/927-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Oddvin Kvamme
Doktittel:
Kvittering for behandlet refusjonskrav skogfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
20.11.2017
Saksnr:
17/865-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: