Postliste for 20.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
15.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1358-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogn Barnevern
Doktittel:
Innhenting av informasjon fra Balestrand legekontor
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1317-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Andersen Rune E.
Doktittel:
Arbeidsavtala - Tek i mot stilling Prosjektleiar for VA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/755-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Fellesnemnda og fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1353-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
SognLab AS
Doktittel:
Prøvetakingsplaner 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/185-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kraft - val av strategi
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/2-107
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Svein Bjarnar Nesse
Doktittel:
Møteinnkalling Kommunestyret 22.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/355-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Sogn og Fjordane Bondelaget
Doktittel:
Innspel på saker : Hjort - lokale investeringsverkemidlar - Beredskap på skadefelling av rovvilt og Landbruksplast
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/2-108
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Geir Harkjerr
Doktittel:
Forfall til møte i Kommunestyret 22.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1354-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Kunnskapsdepartementet
Doktittel:
Bruk av skulelokaler
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1355-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogn Regionråd
Doktittel:
Ultralydutstyr ved Lærdal sjukehus - melding om vedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1355-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Sogn Regionråd
Doktittel:
Ultralydutstyr ved Lærdal sjukehus - utkast til saksutgreiing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/2-109
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Åshild Alte
Doktittel:
Forfall til møte i Kommunestyret 22.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1357-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Norsk kulturskoleråd
Doktittel:
Forslag på årets Kulturskulekommune 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
18/1321-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Oddlaug og Anders Alværn
Doktittel:
Byte av vegnamn Oddlaug og Anders Alværn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
20.11.2018
Saksnr:
15/831-28
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Doktittel:
Sakspapir til møte 27.11.18 i Stardalen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: