Postliste for 20.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
06.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
16/414-29
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Sluttrapport breibandutbygging Lånefjorden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
17/1017-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Wikinger Treff
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande - Wikinger Treff nyttårsafta
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
17/367-12
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
17/367-13
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
10/735-15
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
10/735-16
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
17/645-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
KS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Digitalisering i kommunal sektor - invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
17/914-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogn Regionråd
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Tilskot til hangar på Sogndal lufthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
17/914-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Tilskot til hangar på Sogndal lufthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
17/914-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Sogn Næring AS
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Tilskot til hangar på Sogndal lufthamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
08/299-23
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Anita Mæland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Kursbevis - førstehjelp med fokus på barn - basal hjerte- og lungeredning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
13/571-20
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Kursbevis - førstehjelp med fokus på barn - basal hjerte-lungeredning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2017
Regdato:
20.12.2017
Saksnr:
13/687-31
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
Fellesorganisasjonen
Doktittel:
Søknad om godkjenning av alternativ arbeidstidsordning Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: