Postliste for 21.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
13.07.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/64-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar: Forkorting av oppseiingstida
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/1103-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Invitasjon til gratis seminar om livsstilsendring med Yngvar Andersen torsdag 25. oktober 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/1103-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Invitasjon til Forum for rus og psykisk helse 31. okt. - 1. nov. 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/155-44
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
Kamar Moussa
Doktittel:
Svar - Søknad om barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/1102-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Kviknes Hotell
Doktittel:
Løyve til å legge til kai
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/1029-18
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Fagforbundet
Doktittel:
Uttale til - Tilsetjing i 100% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/1084-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Norwasco
Doktittel:
AV- lisens - Norwasco
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.09.2018
Regdato:
21.09.2018
Saksnr:
18/1104-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Norsk sykepleierforbund
Doktittel:
Førespurnad om oversikt - lønn for sjukepleiar stillinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: