Postliste for 21.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
09.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/755-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Svein Feidje
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022 - offentleg ettersyn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1356-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
NAV
Dokbesk:
Innkalling til dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1359-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
NAV
Dokbesk:
Unntak frå dialogmøte 2 i regi av NAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1360-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Sigve Lirhus
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Gjeld vedtak om utvida deltaking i introduksjonsprogram
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1361-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Melding om fødselspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1362-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarlsar fem vedtak Balestrand vassverk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1363-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om endra stillingsprosent.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
15/596-52
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidrun Grinde
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kopi av melding om skadeverjande tiltak i naudssituasjon.Bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgtenestelova.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1366-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
Sigve Lirhus
Dokbesk:
Overføring av ferie Sigve Lirhus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
17/101-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Svein Feidje
Avsender:
Statens kartverk
Dokbesk:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/576-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Avsender:
Statens kartverk
Dokbesk:
Retur av tinglyst dokument - Statnett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/268-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Heidrun Grinde
Mottaker:
NAV skanning
Dokbesk:
Refusjonskrav lønnstilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/268-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Heidrun Grinde
Mottaker:
NAV skanning
Dokbesk:
Refusjonskrav - Lønnstilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/155-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kari Maria Fjærestad
Avsender:
Stefanie Müller
Dokbesk:
Søknad om barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1179-32
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1179-33
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1179-34
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/993-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
SYS-IKL
Dokbesk:
Svar - Styremedlem SYS IKL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/18-41
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om jobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1352-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
NAV Høyanger/Balestrand
Dokbesk:
Høyringsuttale - framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1373-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Henrik Høberg
Avsender:
Sogn Barnevern
Dokbesk:
Innhenting av opplysninger på barn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1321-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Avsender:
Leif Gunnar Vervik
Dokbesk:
Forslag til nye vegnamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1321-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Avsender:
Torill Husebø
Dokbesk:
Forslag til nytt namn på Lundevegen på Dragsvik
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/1352-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
Balestrand kommune v/Heidrun Grinde
Dokbesk:
Høyringsuttale - framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: