Postliste for 21.12.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
20.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
15/786-26
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling ved Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
15/786-27
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/944-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Kaupus AS
Doktittel:
Svar - Invitasjon til å teikne aksjar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
12/938-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Orientering om at det ikkje vert byta verje
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
16/696-38
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Vest politidistrikt
Doktittel:
Balestrand lensmannskontor vert lagt ned frå 1/1-18 - ny postadresse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/1035-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Leikanger kommune
Doktittel:
Oppseiing av avtale om øyeblikkeleg hjelp plassar frå 1.1.2019.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
08/1731-7
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld 65 års aldersgrense
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
16/656-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Norges Vel
Doktittel:
Oppmoding om utbetaling av tilskot 21.12.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
16/656-10
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Norges Vel
Doktittel:
Etablering av Economusee - utbetaling av tilskot
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/685-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Stadfesting av logopedbehandling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/682-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Refusjonskrav - mentor, manglende dokumentasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/1036-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Leikanger kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Barnevernsvakt i Sogn barnevern
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/1037-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/1038-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
08/113-135
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
overføring av ferie
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/865-25
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev - tek imot stillinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2017
Regdato:
21.12.2017
Saksnr:
17/1040-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppdragsavtale for støttekontaktar og besøksheim
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: