Postliste for 21.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
19.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1478-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Oppseiing av avtalar nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1525-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Hornindal kommune
Doktittel:
Utmelding frå Hornindal kommune - oppseiing av avtale SMISO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1519-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i 100% stilling som pedagogisk leiar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1526-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Opplæringskontoret Sogn og Fjordane
Doktittel:
Gjeld medlemskap i OKOS - Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1527-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
NVE - Norges vassdrags og energidirektorat
Doktittel:
Rundskriv - Pris på konsesjonskraft i 2019 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1528-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Stadfesting samfunnskunnskap med godkjent prøve
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1530-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Asplan Viak AS
Doktittel:
Førespurnad om innsyn - Tilbod Brannstasjon og næringsbygg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1039-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Doktittel:
NVE sitt innspel - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan utleigehytter Ytre Ese 13 - gbnr 12/12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1504-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Åpen søknad fast stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1532-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand Fjord Adventures
Doktittel:
Bruk av kai 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
21.12.2018
Saksnr:
18/1532-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Ole Tjugum
Doktittel:
Bruk av kai 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: