Postliste for 22.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
19.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1216-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørgen Hundseth
Avsender:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dokbesk:
Omfordelt rammeløyving NMSK skogkultur 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/69-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Johannes Hauge
Dokbesk:
Kvittering registrert konsesjonsfritak gbnr. 24/5 og 24/7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1062-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Randi Dale
Avsender:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dokbesk:
Sykdomsavløsning: Dato for stenging av Saturn og vedtaksstopp i AGROS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
13/31-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Harald Offerdal
Avsender:
SBR IKS
Dokbesk:
Driftstilskot 3 til Sogn brann og redning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/69-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Gabriela Izabela Høvik
Dokbesk:
Svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved erverv av fast eiendom gbnr. 82/48 Gabriela Izabel Høvik
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1217-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
Sogn avis
Dokbesk:
Open søknad om pengestøtte til digitalisering - Sogn Avis
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1218-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Feidje
Avsender:
Brønnøysundregistrene
Dokbesk:
Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1219-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
KS
Dokbesk:
Invitasjon til dialogmøte - endringar i bemanningsnormer og kompetansekrav for brannvesen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1220-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
DELTA
Dokbesk:
Uttale godkjenning av turnus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1221-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Dokbesk:
Førespurnad om innsyn - Elevmappe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
18/1222-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
FAU - Sagatun skule
Dokbesk:
Søknad om støtte til temakveld om mobbing - FAU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
22.10.2018
Saksnr:
14/969-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Harald Offerdal
Avsender:
SYS-IKL
Dokbesk:
Møtebok SYS IKL 15.10.18 med justert budsjett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: