Postliste for 22.11.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
21.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/865-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/864-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/865-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/864-7
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/865-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/864-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/865-11
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/864-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/899-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Høgskulen på Vestlandet
Doktittel:
Underskriven avtale om praksisgjennomføring studieåret 2017/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/865-12
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/932-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Kommunestyret
Doktittel:
Balestrand kommune Kommunebarometeret 2017 Evaluering av utvalde delområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/293-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Turskiltprosjektet 2017, ei påminning om frist for rapportering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/642-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar på søknad om oppstart 1. klasse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/78-82
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Brit Sundgot
Doktittel:
Innkalling Møte i kommunestyret 23.11.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/944-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Johannes Edgar Sjøtun
Doktittel:
Invitasjon til å teikne aksjar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/945-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Rainer Kleive
Doktittel:
Søknad om midlar frå næringsfond til dokumentarfilmprosjekt - Rainer media - kalkyle/budsjett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/946-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Sigve Lirhus
Avsendar:
IMDI
Doktittel:
Bosetting av flyktninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/947-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Sigve Lirhus
Avsendar:
IMDI
Doktittel:
Bosetting av flyktninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/864-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2017
Regdato:
22.11.2017
Saksnr:
17/865-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: