Postliste for 22.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
21.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1312-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Legeerklæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/880-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Registrering av regionalt viktige kulturminne og kulturmiljø i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/2-110
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Lars Trygve Sæle
Doktittel:
Forfall til møtet i Kommunestyret den 22.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1321-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Leif Gunnar Vervik
Doktittel:
Forslag nye vegnam
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1374-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Oddrun Thorsnes
Doktittel:
Sværefjord Bygdekvinnelag, ny leiar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/764-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Fylkes- og kommunale veglister Sogn og Fjordane - Oppdatering av veglister oktober 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1219-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
KS
Doktittel:
Orientering- Konsekvensar for kommunane av endringar i bemanningsnormer og kompetansekrav for brannvesen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/230-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Harald Koldingsnes - søknad om tilskot til eigenhogst
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1376-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/489-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
NAV
Doktittel:
Refusjonskrav - Mentor, manglende dokumentasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1378-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Renate Rendedal
Doktittel:
Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Renate Rendedal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1379-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Magni Åm Risa
Doktittel:
Svar på søknad om elevstyrt aktivitet - Laget
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/2-111
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Einar Målsnes
Doktittel:
Innkalling til kommunestyre
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1170-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Kommunevis oversikt over trongen for tiltak og tiltaksmidlar i statleg sikra friluftslivområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1170-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Kommunevis oversikt over trongen for tiltak og tiltaksmidlar i statleg sikra friluftslivområde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1305-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om parkeringsløyve for rørslehemma
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
22.11.2018
Saksnr:
18/1185-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: