Postliste for 22.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
19.12.2018
Regdato:
22.12.2018
Saksnr:
18/1529-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
22.12.2018
Saksnr:
18/1531-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
22.12.2018
Saksnr:
18/1222-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Mottaker:
FAU Sagatun skule v/ Lin Åm
Doktittel:
Svar - Søknad om støtte til temakveld om mobbing - Til Folkehelsekoordinator
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: