Postliste for 23.10.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
08/1826-21
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Vedtak - graderte foreldrepengar
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
13.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
11/1033-99
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Harald Offerdal
 
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 
Doktittel:
Møte i Indre Sogn vassområdeutval
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/778-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Åge Skrede
 
Avsendar:
SIMAS IKS
 
Doktittel:
Renovasjon- og slamgebyr 2018
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/751-2
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Kari Rønnestad
 
Avsendar:
Utdanningsdirektoratet
 
Doktittel:
Faktura uten totalbeløp
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/696-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Brit Sundgot
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Svar - Søknad om startlån
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/737-10
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Foreløpig svar - Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/737-14
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Mottaker:
Hovudtillitsvalde
 
Doktittel:
Utvida søkjarliste - uttale
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/780-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Margrethe Vie Myren
 
Avsendar:
Helsedirektoratet
 
Doktittel:
Brev til landets kommuner og fylkesmenn – foreløpig orientering om kriterier for tilskuddsordningen til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/781-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Margrethe Vie Myren
 
Avsendar:
Mediebruket AS
 
Doktittel:
Tilbod på informasjonsnettstad til Balestrand helsesenter
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
18.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/306-19
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Samtykkeerklæring
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
18.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/306-20
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Samtykkeerklæring
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/772-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Barnehage - Ny plass
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
18.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/10-72
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Jobbsøknad
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/10-73
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Stilling som helsefagarbeider
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/181-8
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Åge Skrede
 
Avsendar:
Vik kommune
 
Doktittel:
Lokal forskrift om tilsyn med objekt som ikkje er registrert som særskilt brannobjekt
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
02.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
11/119-53
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Referat frå ansvarsgruppemøte
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
13/105-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Innhenting av opplysningar
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/633-5
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Kari Rønnestad
 
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 
Doktittel:
Fagdag og evaluering av opplæringstilbodet grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom (GMU) NY DATO
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/52-23
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Åge Skrede
 
Avsendar:
Sogn lab.
 
Doktittel:
Analyserapport Esebotn Vassverk
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/489-6
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Randi Dale
 
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 
Doktittel:
Saldo/utbetalingskort. Tilskot til drenering - gbnr. 8/28
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/233-12
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Åge Skrede
 
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 
Doktittel:
Førebels svar
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/604-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Brit Sundgot
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Svar - Søknad om Startlån
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
23.10.2017
 
Saksnr:
17/782-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Rune Norevik
 
Avsendar:
Statkraft
 
Doktittel:
Saldoavstemming - Åpne Poster / Account Statement - Open Items | Our Reference:52566
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
 
Epostadresse: