Postliste for 23.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
22.10.2018
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/1179-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/1187-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Framlegg til kandidat - Balestrandprisen 2017.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2018
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/1227-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Maria Bøe Nordby
Doktittel:
Arbeidsavtala - Mottak av 80% stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/1188-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Marit Ulebø Fimreite
Doktittel:
Arbeidsavtala - Mottak av 30% stilling som sekretær i Balestrand kommune Marit Ullebø Fimreite
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/1226-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Marit Ullebø Fimreite
Doktittel:
Arbeidsavtala - Mottak av 50% stilling som fagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2018
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/69-25
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Gabriela Izabela Høvik
Doktittel:
Vedr. innsendt skjema - Eigenfråsegn om konsesjonsfrihet - gbnr 82/48
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2018
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/1224-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Krav/søknad om opplæring i norsk med samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
23.10.2018
Saksnr:
18/1201-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Kommunal rapport
Doktittel:
Innsyn i anskaffelsesprotokoll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: