Postliste for 23.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
22.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1379-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsender:
Magni Åm Risa/ vaksenkontakt
Dokbesk:
Søknad om elevstyrt aktivitet - Laget
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1383-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Årdal kommune v/
Dokbesk:
Skog i Sogn, vidareføring av prosjektet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1327-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad - Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/529-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Geir Willy Nesse
Dokbesk:
Kjøpekontrakt gbnr 10/385
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1384-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anita Mæland
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om reduksjon av SFO tilbod
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
14/892-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Harald Kapstad AS
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest Sagatun Barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1385-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1160-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
KS
Dokbesk:
Avtale om statsbudsjett 2019 mellom H, FrP, V og KrF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1068-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Landssamanslutninga Av Vasskraftkommunar
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/1386-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Henrik Høberg
Avsender:
Sogn regionråd
Dokbesk:
Samarbeid om kommunepsykologar - spørsmål til kommunane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
16/577-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Dokumentet har mangler og kan ikkje tinglysast
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.04.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/61-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Avsender:
Datatilsynet
Dokbesk:
Bekreftelse på registrering av ombud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/61-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Avsender:
Anja Hamre
Dokbesk:
ROS-vurdering for Leikanger kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2018
Regdato:
23.11.2018
Saksnr:
18/61-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Leikanger kommune
Dokbesk:
Tips til personvernarbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: