Postliste for 24.01.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
23.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/130-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Magne Nesheim - Bruget AS
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - riving av løe/fjøs Grøneng 5 - gbnr. 17/5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/131-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Nasjonalbiblioteket
Doktittel:
Tildeling:Arenamidler for 2018 - Ta plass.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/133-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Husbanken
Doktittel:
Flere endringer i Husbankens tilskudd til utleieboliger fra 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
17/1051-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Lensmannen i Høyanger og Balestrand
Doktittel:
Uttale til søknad om godkjenning av elektroniske skyteskiver miniatyrskytebane Belehalli - sak 17/1051
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/132-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Krav om innbetaling av kommunale krav
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/134-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Krav om innbetaling av kommunale krav
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/135-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Krav om innbetaling av kommunale krav
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/136-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Krav om innbetaling av kommunale krav
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/137-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Krav om innbetaling av kommunale krav
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
17/36-15
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Brønnøysundregistra
Doktittel:
Organisatorisk endring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
17/512-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om inntektsregulert foreldrebetaling i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/38-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidi Johnsen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad som gjeld betaling for barnehage - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/138-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Varsel ved særlig tvangsgrunnlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/139-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Varsel ved særleg tvangsgrunnlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/142-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Innkrevjing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
24.01.2018
Saksnr:
18/75-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i 100% stilling som miljøterapeut Victoriahagen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: