Postliste for 24.10.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/460-2
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Randi Dale
 
Mottaker:
Balestrand samdrift
 
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Klage på avslag produksjonstilskot
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
10.07.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
16/1191-5
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Åsmund Myklebust
 
Mottaker:
Sissel og Tor Grepperud
 
Doktittel:
Gjeld søknad om deling, gbnr. 30/3
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
19.09.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/566-2
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Margrethe Vie Myren
 
Mottaker:
Helse Førde Hf
 
Doktittel:
Delavtaler helse førde
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
20.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
08/1826-22
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Korrigering av vedtak - graderte foreldrepengar
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
09.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/783-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Kari Rønnestad
 
Avsendar:
Fjærestad, Nedzada
 
Doktittel:
Faktura nr. 020006493 Faktura knytt til betaling for dansetilbod i kulturskulen
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/783-2
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Kari Rønnestad
 
Avsendar:
Fjærestad, Nedzada
 
Doktittel:
VS: Faktura nr. 020006493 - Faktura knytt til betaling for dansetilbod i kulturskulen
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/783-4
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Kari Rønnestad
 
Mottaker:
Nedzada Fjærestad
 
Doktittel:
Svar Gjeld faktura knytt til betaling for dansetilbod i kulturskulen for v 2017
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/385-4
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Randi Dale
 
Mottaker:
Fylkesmannen I Sogn og Fjordane
 
Doktittel:
Kontrollrapport - gjennomført som eigenvurdering
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
08/1865-12
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §6.2a
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Gjeld sak
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
12/674-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
Søknad om dekning av utgifter til bøker
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/754-2
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Randi Dale
 
Mottaker:
Mattilsynet
 
Doktittel:
Kartlegging av primærprodusenter som dyrker på potensielt forurenset jord - -saksnr. 2017/46441
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/786-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Avsendar:
Sogn avis
 
Doktittel:
Innsyn - Postlistesak
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/772-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
 
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
 
Avsendar:
*************************************
 
Doktittel:
VS: Ønske om barnehageplass
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/10-74
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Svar - Stilling som helsefagarbeider
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/10-75
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Svar - Jobbsøknad
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
23.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/787-1
Doktype:
Inngåande
 
Saksh:
Kari Rønnestad
 
Avsendar:
Orkesteret Fossegrimen
 
Doktittel:
Søknad om stønad til konsertprosjekt med Leif Ove Andsnes og orkesteret Fossegrimen
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/731-5
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Margrethe Vie Myren
 
Mottaker:
Delta
 
Doktittel:
Svar - Uttale ang. omorganisering og nedbemanning i delar av helse og omsorg
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/628-8
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Margrethe Vie Myren
 
Mottaker:
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
 
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
08/364-39
Doktype:
Utgåande
Gradering:
 
Saksh:
Alf M. Høyrem
 
Mottaker:
*************************************
 
Doktittel:
Søknad om vidare permisjon
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
24.10.2017
Regdato:
24.10.2017
 
Saksnr:
17/782-2
Doktype:
Utgåande
 
Saksh:
Rune Norevik
 
Mottaker:
Statkraft
 
Doktittel:
Svar - Saldoavstemming - Åpne Poster / Account Statement - Open Items | Our Reference:52566
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
 
Epostadresse: