Postliste for 25.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/18-35
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om jobb
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1230-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad/melding om velferdspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1237-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kystverket
Doktittel:
Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett Kystverket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/670-8
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Balestrand pensjonistlag - Råd for Eldre
Doktittel:
Uttale - Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/136-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilbakekalling av begjering om tvangssal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/166-28
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om tilrettelag transport -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
13/349-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kystverket
Doktittel:
Balestrand Cruisehamn - tenderkai - godkjenning frå Kystverket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1232-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Fretex Vest-Norge AS
Doktittel:
Avtale om jobbsmak.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1233-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vedrørende stillingsprosent
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/18-36
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Vedlegg til åpen søknad - CV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1235-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Røyrvik Bygg og Betong AS
Doktittel:
Søknad om løyve til rehabilitering av pipe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
16/123-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Rapportering av IPLOS-melding til Kommunalt pasient og brukerregister
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
17/293-14
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Svar - Turskiltprosjektet 2017 - Søknad om utsetting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
17/111-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Svar - Søknad på utsetting av ferdiggodkjenning statleg sikra område, Lunde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1236-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Linda Beate Mæland
Doktittel:
Søknad om avlingsskadetrygd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/198-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
FNF Sogn og Fjordane
Doktittel:
Innspel til nasjonal ramme for vindkraft på land
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
15/831-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Doktittel:
Jostedalsbreen nasjonalpark - behov for revidering av verneforskrifta
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1177-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1178-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
25.10.2018
Saksnr:
18/1179-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: