Postliste for 26.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
16.08.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
09/754-64
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - tilsynsrapport kap.9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.08.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
13/542-25
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppfølging - tilsynsrapport etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester kap 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1105-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Kommunal Rapport
Doktittel:
Svar - Oversikt over tilskudd til trossamfunn 1418 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1120-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling ved Bu- og miljøtenesta
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.08.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1121-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Vibeke Pettersen
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Rehabilitering av eksisterande naust.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
15/241-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Lidal Vedlikehold & Service AS
Doktittel:
Søknad om ferdigattest Tilbygg Holmen 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1122-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling ved bu og miljøtenesta "Eplehagen"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1069-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Dale veglag
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om endra bomvegsatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1123-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om å bli støttekontakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1124-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Hydrologiservice AS
Doktittel:
Vurdering av takst kraftoverføringsanlegg i 1418 Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/430-18
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS
Doktittel:
Kommunale opplysningar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1125-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune,Nærings - og kulturavdelinga
Doktittel:
Opprydding i anleggsregisteret
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.09.2018
Saksnr:
18/1126-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om parkeringsløyve for rørslehemma
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: