Postliste for 26.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
24.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1143-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Svar - Invitasjon til å vere med på konkurranse gjennom SFFI: telefoni Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1179-14
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1179-15
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1238-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Gunnar Sværen
Doktittel:
Delingssak søknad om tiltak oppretting eller endring av matrikkeleining Gunnar K. Sværen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1239-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Bekrefting på fullførte timar i introduksjonsprogrammet.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1240-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Innmelding av behov for midlar som gjeld tiltak mot framande artar i 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1230-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad/melding om velferdspermisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1242-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Øivind Fagermoen
Doktittel:
Oppseiing av abonnement på vatn og avløp til Sjøtun Camping frå og med 01.november 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/400-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Valgdirektoratet
Doktittel:
Initielle brukere til det valgadministrative systemet EVA 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1244-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Henrik Høberg
Avsendar:
Helsedirektoratet
Doktittel:
Nytt IT - verktøy for leger i spesialisering del1 i den kommunale helse - og omsorgtjenesten(tidligere kommuneturnus for leger)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1145-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Fullmakt til begjæring av tvangssalg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
26.10.2018
Saksnr:
18/1179-16
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: