Postliste for 27.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
25.09.2018
Regdato:
27.09.2018
Saksnr:
18/632-15
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Søknad om vedtak etter lov om kommunale helse,- og omsorgstenester
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
27.09.2018
Saksnr:
18/1128-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Fastsetjing av planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag Felles plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2018
Regdato:
27.09.2018
Saksnr:
18/1096-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Jan Henry Olsen
Doktittel:
Løyve til tiltak Ombygging - bruksendring hytte til heilårsbustad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
27.09.2018
Saksnr:
18/1127-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Grunnforurensningsdatabasen - spørsmål om informasjon til registrering Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
27.09.2018
Saksnr:
17/1051-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Lensmannen i Høyanger
Doktittel:
Miniatyrskytebane Belehalli - oppgradering til elektroniske skyteskiver Søknad om godkjenning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2018
Regdato:
27.09.2018
Saksnr:
16/29-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Elisabeth Tonheim
Doktittel:
Søknad om støtte til villa Heimdalstrand - melding om utbetaling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2018
Regdato:
27.09.2018
Saksnr:
18/1131-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
Høgskulen på Vestlandet
Doktittel:
Avtale om praksisopplæring, sosialt arbeid kull 16 - Praksis i sosialfagleg arbeid Høgskulen på Vestlandet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: