Postliste for 27.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
15.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/884-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
SF Revisjon IKS
Doktittel:
Kvalitetskontroll SF revisjon IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/755-30
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Utdanningsforbundet Balestrand
Doktittel:
Utdanningsforbundet høyringsuttale budsjett 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1389-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Helge Eilifsen
Doktittel:
Kai og flytebrygge
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1390-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Åshild Alte Sagevik
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/976-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Tieto
Doktittel:
Svar - Databehandleravtale Balestrand kommune, vedlegg 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1368-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Reppen Maskinstasjon Jan Myklebust
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1368-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Hanevik Maskin Geirmund Hanevik
Doktittel:
Føretakskontroll i jordbruket - produksjonstilskot og regionalt miljøprogram
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/670-16
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Råde for eldre/Anny Urtegård
Doktittel:
Tillegg- Uttale for Plan for fysisk aktivitet, idrett, fritluftsliv og folkehelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1321-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Bjørg Bjøberg
Doktittel:
Framlegg til nye vegnamn i Balestrand.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1393-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Edit Irene Nummedal
Doktittel:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1402-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Edit Irene Nummedal
Doktittel:
Mottak av stilling som nattevakt Edit Irene Nummedal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
13/264-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Saldo/utbetalingskort, sluttutbetaling - vedlikehald av driftsbygning - gbnr. 80/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/59-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Fjordtun Oppvekstsenter vassverk 2018 SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1394-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
KLP
Doktittel:
Gjelder søknad om pensjon KLP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/1161-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Kommentar: Datoar for politisk handsaming
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/956-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om parkeringsløyve for rørslehemma
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: