Postliste for 28.09.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
05.07.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
11/335-41
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar på søknad om spesialundervisning skuleåret 2018 / 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
16/29-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Joakim Systaddal
Avsender:
Elisabeth Tonheim
Dokbesk:
Sluttrapport - Søknad om støtte til villa Heimdalstrand - Kulturell aktivitet og formidling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/132-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Svein Feidje
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Restanse på kommunal avgifter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1136-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dokbesk:
Sogn og Fjordane Revisjon IKS - varsel om uttreden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1133-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Oppseiing av SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1134-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Henrik Høberg
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Publisering av nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/69-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åsmund Myklebust
Avsender:
Åsgaut, Håvard og Fartein Malm Geithus
Dokbesk:
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom m.v. 2018. samlesak Åsgaut, Håvard, Fartein Malm Geithus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/245-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Sigve Lirhus
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
3.terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/577-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
Tillatelse til etablering av legg ved ny lokalitet for akvakultur - - Lånefjorden - Balestrand kommune - Sogn og Fjordane Fylke
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1138-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Avsender:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dokbesk:
Revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter Fylkeskommune i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/216-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidrun Grinde
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Referat frå dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1135-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Svein Feidje
Avsender:
Sparebanken Sogn og Fjordane
Dokbesk:
Underskrift sletting - innfridde lån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1126-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Legeerklæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1100-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Dokbesk:
Innsyn - møtebøker til Bygdekvinnelag i Vetlefjord.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1064-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Joakim Systaddal
Avsender:
Bruget AS
Dokbesk:
Søknad til næringsfondet frå Bruget AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
18/1135-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Svein Feidje
Mottaker:
Sparebanken Sogn og Fjordane
Dokbesk:
Svar - Underskrift sletting - innfridde lån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2018
Regdato:
28.09.2018
Saksnr:
16/26-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dokbesk:
Søknad om spelemidlar Esebotn leirduebane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: