Postliste for 28.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
14.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/975-6
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Turid Johanne Kidøy
Doktittel:
Reguleringsplan for Hittun
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/1395-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Oekoringen Vest
Doktittel:
Søknad om kommunetilskot for 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/1161-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Fylkesarkivet
Doktittel:
Svar: Datoar for politisk handsaming
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/1326-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Asplan Viak
Doktittel:
Brannstasjon og næringsbygg- Førespurnad om tilbod for utarbeiding av totalentreprisegrunnlag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
15/591-12
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om skulegang i anna kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/728-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kartlegging av sjukeheimstilbodet i Sogn og Fjordane 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/2-112
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Mottaker:
Øivind Fagermoen
Doktittel:
Innkalling til møte i Formannskapet 29.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/2-113
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Lars Trygve Sæle
Doktittel:
Forfall til møte i Formannskapet 29.11.2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
13/31-42
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn brann og redning IKS
Doktittel:
Innkalling til ekstra representantskapsmøte 30 november
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/2-114
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Øivind Fagermoen
Doktittel:
Svar- Innkalling til møte i Formannskapet 29.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
28.11.2018
Saksnr:
18/1161-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Omorganisering av kommunearkivordninga - presisering Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: