Postliste for 28.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
18.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
16/575-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Årdal kommune
Doktittel:
Refusjonskrav for gjesteelev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
18/1536-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Eva - Cecilie Ødemark
Doktittel:
Arbeidsavtala - Mottak av stilling i 60% som barnehageassistent
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
18/59-31
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Esebotn Vassverk 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
18/1492-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
PPT for indre Sunnfjord
Doktittel:
Sakkunning uttale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
18/1492-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn barnevern
Doktittel:
Avslutning av tiltak frå Sogn barnevern til miljøarbeida og assistentressurs i skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
16/991-22
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Referat frå arbeidsmøte 4. desember 2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
18/1524-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Balestrand Elektro AS
Doktittel:
Rapport om kontroll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
18/1067-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Utsettelse av betaling restskatt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
15/27-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Naustvoll Gard v/AnneBritt Balevik
Doktittel:
Avtale mellom Balestrand Kommune og Naustvoll Gard for 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.12.2018
Regdato:
28.12.2018
Saksnr:
18/1450-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om ettergjevnad om restskatt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: