Postliste for 29.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
26.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1201-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Svein Feidje
Mottaker:
Kommunal rapport
Dokbesk:
Svar - Innsyn i anskaffelsesprotokoll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1124-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Feidje
Avsender:
Hydrologiservice A/S
Dokbesk:
E-takst Nettanlegg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1245-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
FAU Sagatun skule
Dokbesk:
Klage på manglande informasjon FAU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1179-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Foreløpig svar - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1179-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Foreløpig svar - Tilsetjing i stilling som nattevakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1246-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Randi Dale
Avsender:
Kurt Ronny Ark Ese
Dokbesk:
Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfor
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1247-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
BUFDIR
Dokbesk:
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1248-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Ingrid Bjordal
Dokbesk:
Søknad om tiltak ny grunneigedom- arealoverføring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/461-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
Melding om opparbeidd avkøyrsle - fv. 55 - gbnr 94/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1249-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
Opplæringskontoret for offtenleg sektor SF
Dokbesk:
Orientering om mogleg reorganisering av Opplæringskontoret OKOS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1179-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1179-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1179-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1179-26
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1179-27
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Jobbintervju
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1250-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Avsender:
Nav Balestrand
Dokbesk:
Innkalling til dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
29.10.2018
Saksnr:
18/1187-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Framlegg til kanditat- Balestrandprisen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: