Postliste for 29.11.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
27.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/444-35
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
SF revisjon
Doktittel:
Protokoll frå møte i representantskapet 20.10.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/960-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sødermann Rådgivning AS
Doktittel:
VS: Som avtalt - Sødermann avtale om konsulentbistand
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/933-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Føresette 1. klasse
Doktittel:
Endring i sfo-tilbodet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/934-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Føresette 2. klasse
Doktittel:
Endring i sfo-tilbodet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/935-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Føresette 3. klasse
Doktittel:
Endring i sfo-tilbodet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/936-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Føresette 4. klasse
Doktittel:
Endring i sfo tilbodet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/953-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
DKS - midlar til kommunane 2017/2018 Tildelingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/898-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar på søknad om dispensasjon frå søknadsfristen - produksjonstilskot oktober 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/444-36
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Kommunestyret
Doktittel:
Høyringsuttalar til Budsjett 2018, økonomiplan 2018 - 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
10/736-13
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
NAV
Doktittel:
Melding om yrkesskaade eller yrkessjukdom påført under arbeid på norsk eller utanlandsk landterritorium
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/78-85
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Lars Trygve Sæle
Doktittel:
Forfall til møtet i formannskapet den 30.11.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/10-79
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om jobb på Helsetunet frå 18. desember til 1. januar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/10-80
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Open søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/444-37
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Utdanningsforbundet
Doktittel:
Uttale høyring budsjett 2018 - frå Utdanningsforbundet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/444-38
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Samarbeidsutvalet ved Sagatun skule
Doktittel:
Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Sagatun skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/444-39
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Kommunestyret
Doktittel:
Ytterligare høyringsuttalar til: Budsjett 2018, økonomiplan 2018 - 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
16/1183-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Ole Tjugum
Doktittel:
Bruk av kai 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/825-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevaktsamarbeid IKS, Dagleg leiar i SYSIKL, Legevaktsjef i SYS-IKL
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Gjennomgang betalingsordninga ved SYSIKL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
08/1686-83
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innvilging av avtalefesta pensjon(AFP) frå KLP Kopibrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/648-7
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Marita Nassan
Doktittel:
Gjeld parkering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
29.11.2017
Saksnr:
17/10-81
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Åpen søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: