Postliste for 29.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1398-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Johannes Edgar Sjøtun
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som rådgjevar Johannes Sjøtun
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1398-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Johannes Edgar Sjøtun
Doktittel:
Tilsetjingsbrev Johannes Sjøtun
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1385-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1376-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1390-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1404-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Fylkesnmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Innspel til regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Vestlandet 2019-22
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1326-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Balestrand Røde Kors
Doktittel:
Røde kors sin del i den nye brannstasjonen i Balestrand
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
17/976-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Tieto
Doktittel:
Databehandleravtale Balestrand kommune, vedlegg 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1387-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om forlengelse av permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1196-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld stilling i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1404-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Innspel til regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Vestland 2019/2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: