Postliste for 30.10.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/737-15
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Delta
Doktittel:
Uttale - stilling som miljøterapeut
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/807-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Bufdir
Doktittel:
Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/809-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Svar - Avtale, oppsett SvarInn - svar - kopi til kommunen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/808-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Skatteetaten
Doktittel:
Nytt folkeregister 2019 Til rådmannen og Fylkesrådmannen: Brev fra Skattedirektøren til kommuner og fylkeskommuner
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/810-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Luster kommune
Doktittel:
Melding om vedtak- hjorteplan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/811-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Doktittel:
Ikrafttredelse av ny lov om eierseksjoner
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/60-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §15, 2. Ledd
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Vilja plan og prosess AS
Doktittel:
Oppfølging av prosess med sektoren oppvekst og kultur – 29.09.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/60-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §15, 2. Ledd
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Vilja plan og prosess AS
Doktittel:
Oppfølging av prosess med sektoren helse og omsorg – 13.09.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/690-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Aftenposten
Doktittel:
Svar - Purring på innsynskrav fra Aftenposten ang Orange Helse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/813-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Arbeidsgruppe pedagogisk psykologisk teneste
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/814-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Skatteetaten
Doktittel:
Eigedomsskattegrunnlag for skatteåret 2018 - kraftanlegg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
13/707-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Namsmannen i Balestrand
Doktittel:
Varsel til fordringshaverne etter gjeldsordningsloven
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/10-77
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Jobbsøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
16/958-8
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld avtale om arbeid i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
16/958-9
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
16/695-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn brann og reding IKS
Doktittel:
Tilsynsrapport - einebustad - gbnr. 26/16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2017
Regdato:
30.10.2017
Saksnr:
17/60-11
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Vilja plan og prosess AS
Doktittel:
Oppfølging av prosess med sektoren Servicetorg med arkiv – 19.09.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: