Postliste for 30.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
24.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
13/349-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kystverket
Doktittel:
Balestrand Cruisehamn - tenderkai - godkjenning frå Kystverket
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
18/1251-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Friberg Kino
Doktittel:
Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
18/1179-28
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som nattevakt - uttale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
18/1029-31
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar- Søknad på stilling som helsefagarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
18/1002-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Miljødirektoraret
Doktittel:
Test-fase for ny varslingstjeneste for lokal luftkvalitet fra 1. november
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
18/1165-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
18/59-25
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Esebotn vassverk 2018. SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2018
Regdato:
30.10.2018
Saksnr:
13/349-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kystverket
Doktittel:
Bekreftelse på avsluttet tilsyn- NOBLS-0001 - ISPS - Balestrand tenderkai - Balestrand kommune - Sogn og Fjordane Fylke.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: