Postliste for 30.11.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
21.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
14/237-8
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga
Doktittel:
Utbetaling av beitebruksmidlar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
09/696-27
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Avtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/964-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Erling K. Nesse
Doktittel:
Arbeidsgjevarkontroll Nesseplast
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/450-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Kontrollutvalet
Doktittel:
Kontrollutvalet si handsaming av forvaltningsrevisjonsrapport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/444-42
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
LVK - Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Doktittel:
Eiendomsskatt - endringene i statsbudsjettet 2018 - konsekvenser for kommunene - Unntatt fra offentlighet, jf offl. §§ 13
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
16/489-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Miljødirektoratet
Doktittel:
Orientering til kommuner om tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/965-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Helse Førde
Doktittel:
Informasjon om arbeidet med prehospital plan i Helse Førde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/444-40
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Feidje
Mottaker:
Formannskapet
Doktittel:
Budsjettnotat til formannskapsmøte 30.11.2017 - Budsjett 2018, økonomiplan 2018 - 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/963-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Bekka Skaasheim
Doktittel:
Tilkomst til eigedom i Balestrand, Gnr 5 Bnr 1og 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/963-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Statens vegvesen, Bekka Skaasheim
Doktittel:
VS: Tilkomst til eigedom i Balestrand, Gnr 5 Bnr 1og 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/963-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Tilkomst til eigedom i Balestrand - gnr 5 - bnr 1 - bnr 2 - fv. 55
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/962-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Balestrand ungdomsråd
Doktittel:
Om musikkbingen - Balestrand ungdomsråd Brev til rådmann
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
08/113-134
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om unntak frå arbeidsgjevaransvar for sjukepengar i arbeidsgjevarperioden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
11/1033-102
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Doktittel:
Ny kulturmelding - innspelmøte 17. januar 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/104-9
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
Iwona Teresa Pettersen
Doktittel:
Utbetaling av tilskot frå næringsfondet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/205-59
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Barnehage - Ny plass, endring og flytting
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/380-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseiing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
14/114-13
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om permisjon frå skulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/737-19
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/966-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Økoringen Vest
Doktittel:
Søknad om kommunetilskot 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/928-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Afrost Events Monica A Systad, Lensmannen i Balestrand, Politiet, Skjenkekontrollen, Afrost Events
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande konsert Bygdahuset 15.12.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/967-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jan Edvard Gjersvoll
Avsendar:
Delta
Doktittel:
SV: Oppseiing av gjeldande grunnturnusar (turnusplanar) i bu- og miljøtenesta
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/969-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
25 års teneste i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/832-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Mottaker:
Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Betaling for vaktmeistertenester, matombringing og tryggleiksalarm
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
17/829-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Mottaker:
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Eigenbetaling for hjelp i heimen 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
14/237-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Accountor
Doktittel:
Vetlefjorden og Sværefjorden Sauesankelag vedlegg til oppmoding om utbetaling - elektroniske sauebjøller
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
15/375-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Jon Asbjørn Målsnes
Doktittel:
VS: smil-midlar Timeliste for rydding av beite og tilbakestilla gamle styvingstre.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
14/114-14
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon frå skulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2017
Regdato:
30.11.2017
Saksnr:
16/182-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Hendingar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: