Postliste for 31.01.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
26.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/590-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kartverket
Doktittel:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-27
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Jan Kvamme
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-28
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Marie Oline Linde
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-29
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Vivian Mehl
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-30
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Klara Menes
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-31
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Jorunn Tone Moen
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-32
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Solveig Mundal
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-33
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Kristin Nessestrand
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-34
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Martin Putmoen
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-35
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Magne Sigmund Ramsfjell
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-36
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Øyvind Ro
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-37
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Otto Rutle
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-38
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Arne Sundfjord
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-39
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Berit Sundfjord
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-40
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Edvard Sætevik
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-41
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Torill Torkildsen
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-42
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Signe Marie Urnes
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-43
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Jan Arne Vestbø
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-44
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Petra Bergljot Våge
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-45
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Roy Wathne
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-46
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sverre Arild Ytreøy
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-47
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Håvard Øvrelid
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-48
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Alf Frithjof Aalhus
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-49
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Vidar Åm
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-50
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Reidun Heggheim
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
17/830-51
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Leif Gunnar Kyrkjeøy
Doktittel:
Fastsetjing av husleigesatsar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2018
Regdato:
31.01.2018
Saksnr:
18/122-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
NVE
Doktittel:
NVE si uttale - Søknad om bygging av landbruksvei - GBnr 27/1 - Eikjivegen - Balestrand kommune. NVEs referanse: 2018011 38-2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: